Valg til Ældrerådet i Helsingør 2017

Der er valg til Ældrerådet i Helsingør Kommune fra den 
22. oktober 2017 til den 5. november 2017.

Alle, som den 5. november 2017 er fyldt 60 år og har fast bopæl i Helsingør Kommune, kan stille op til Ældrerådet.

Helsingør Ældreråd består af ni medlemmer. Det nyvalgte råd tiltræder 1. januar 2018 for en fireårig periode indtil 31. december 2021.

Opstillingsmøde
Vil du vide mere om Ældrerådet og valget, inviterer de nuværende medlemmer af rådet til et opstillingsmøde, hvor de fortæller om rådets arbejde og indflydelse og informerer om valget.  

Tid: Tirsdag 15. august i Kulturhus Syd kl. 14.
Sted: Hovmarken 7, Kulturhuset, Vapnagaard, Helsingør.

Her kan du:

·     Stille op som kandidat


Stil op